top of page

System IMI - Zgłoszenia pracowników delegowanych do Norwegii

21.11.23, 22:00

Norwegia włączyła się do listy państw w których obowiązkowe jest zgłoszenie delegowania pracownika.

Norwegia włączyła się do listy państw w których obowiązkowe jest zgłoszenie delegowania pracownika.


W związku z tym zalecamy, aby przed przystąpieniem do transportów typu cross-trade oraz kabotaż na terenie Norwegii dokonać aktualizacji wcześniejszych zgłoszeń.


Kierowcy powinni posiadać w pojeździe i okazać podczas kontroli drogowej w Norwegii następujące dokumenty:

  • kopię zgłoszenia oddelegowania wysłanego poprzez IMI,

  • dokumenty przewozowe,

  • zapisy tachografu.


Wykonując zgłoszenie na stronie https://www.postingdeclaration.eu/landing jest już możliwość wybrania kraju delegowania – Norwegia.

bottom of page