top of page

Czym są wirtualne diety, jak stosować ulgi na ZUS i PIT ?

20 mar 2023

Wirtualna Dieta nie jest terminem wynikającym z przepisów. Jest to robocze określenie podstawy do obliczenia ulgi.

Czym jest Wirtualna Dieta?

To określenie techniczne, nazwane tak na  potrzeby obliczenia przysługującej ulgi na składkę ZUS. Kwota obniżająca podstawę składek społecznych, tzw. ZUS wynosi obecnie 60 euro za każdy dzień spędzony poza granicami kraju.


Przykładowo kierowca przebywał w miesiącu rozliczeniowym 15 dni poza granicami Polski, więc podstawa do naliczenia ulgi wyniesie 15 dni x 60 Euro = 900Euro.


Ulgę stosujemy w przypadku gdy wynagrodzenie kierowcy jest wyższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, w 2023 roku była to kwota 6935 zł brutto.


Przykładowo należne wynagrodzenie kierowcy wyniosło w przykładowym miesiącu 11600 zł brutto. W takim przypadku pracodawca może zastosować ulgę i obniżyć koszt związany ze składką ZUS.


11600 zł - 3960 zł (900 Euro*4,4 zł) = 7640 zł brutto


W tym przykładzie podstawą do oskładkowania będzie kwota 7640 zł brutto zamiast 11 600 zł brutto.
bottom of page