top of page

Audyty

Potrzebujesz wsparcia w stworzeniu umów o pracę, obwieszczeń, regulaminów pracy?  Chcesz zweryfikować swoją dokumentację dotyczącą rozliczania czasu pracy kierowców?

Spory pracownicze

Wsparcie podczas kontroli Inspekcji Pracy.

Przeanalizujemy Twoją dokumentację czasu pracy kierowców, przeliczymy należne wynagrodzenie. Poprowadzimy mediacje.

Obwieszczenia i Regulaminy

Wskażemy kluczowe elementy wpływające na optymalizację kosztów związanych z wynagrodzeniami kierowców. 

Przygotowanie umów o pracę

Dostosujemy umowę o pracę z kierowcą, uwzględniając wszystkie niestandardowe formy rozliczeń tj., dniówki, premie, przejechane kilometry.

Minimalizacja kar na drodze

Wdrożymy procedury pozwalające w realny sposób zminimalizować ryzyko nałożenia kar przez ITD na drodze oraz podczas kontroli w przedsiębiorstwie.

bottom of page