top of page

Sanitariaty zwrot kosztów w transporcie międzynarodowym

18.10.23, 10:00

Wprowadzenie zwrotu kosztów za sanitariaty nie jest obowiązkowe, ale może obniżyć koszty pracodawcy.
Zwrot kosztów za sanitariaty nie stanowi podstawy wymiaru składki...

Zwrot kosztów za sanitariaty nie stanowi podstawy wymiaru składki na ZUS, ale tylko w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie (6935 zł brutto w 2023 r.).


W całości jest natomiast wyłączony z opodatkowania podatkiem PIT.


Wprowadzając dodatek za sanitariaty, należy również pamiętać, że będzie on należny dla wszystkich kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe w firmie. Wysokość dodatku powinna być jasno określona (szacunkowy koszt sanitariatów waha się między 10-12 EUR za dzień pobytu za granicą),  warto również wskazać zasady jego naliczania i wypłaty.


Przy wprowadzaniu zwrotu kosztów należy pamiętać, że wymagane są odpowiednie zapisy w dokumentacji (regulamin wynagradzania, zarządzenie, umowa o pracę).

bottom of page