top of page

Nowe inteligentne tachografy - przejściowe problemy

2.10.23, 21:00

Od 21 sierpnia 2023 roku, firmy transportowe zobligowane są do montażu w nowych ciężarówkach najnowszej generacji tachografów inteligentnych (G2V2).

Od 21 sierpnia 2023 roku, firmy transportowe zobligowane są do montażu w nowych ciężarówkach najnowszej generacji tachografów inteligentnych (G2V2).


Wydawałoby się, że z dnia na dzień „wyręczą” kierowców z konieczności zatrzymywania się i ręcznego wprowadzania przekroczeń granic. Jednakże w praktyce okazało się, że najnowsze tachografy nie zapisują wszystkich niezbędnych informacji ze względu na starszą generację kart (G1 oraz G2V1)- nieprzystosowaną do zapisu takiego rodzaju danych. Większość wydanych obecnie kart to karty generacji pierwszej oraz drugiej (G1 oraz G2).


Zatem, jeżeli kierowca posiada kartę wydaną przed 21 sierpnia 2023 r. , to sam fakt posiadania w pojeździe najnowszego tachografu nie zwalnia kierowcy z ręcznego wprowadzania przekroczeń. W rezultacie przewoźnicy mogą być narażeni na sankcje prawne i mieć trudności z prawidłowym rozliczaniem płac dla swoich kierowców.


Dane dotyczące przekraczania granic są kluczowe do obliczenia tzw. wirtualnych diet, które to stanowią ulgi przysługujące kierowcom wykonującym międzynarodowy transport drogowy.


Jakie kroki powinny podjąć przedsiębiorstwa transportowe aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Otóż, nadal powinny ręcznie rejestrować przekroczenia granic w przypadku, gdy kierowca posiada kartę wydaną przed 21.08.2023 r., co stanowi najbezpieczniejszą opcję zarówno dla kierowców, jak i przedsiębiorstw.

bottom of page