top of page

Możliwość wydłużenia czasu jazdy – art 12/561

1.12.23, 22:00

Skorzystanie z odstępstw możliwe jest w ściśle określonych warunkach kierowca może odstąpić od limitów czasu prowadzenia, przekraczając dzienny...


Możliwość wydłużenia czasu jazdy – art 12/561


Skorzystanie z odstępstw możliwe jest w ściśle określonych warunkach

kierowca może odstąpić od limitów czasu prowadzenia, przekraczając dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do bazy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.


Na tych samych warunkach kierowca może przekroczyć dzienny i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że wykorzystał on  przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do bazy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania regularnego tygodniowego okresu odpoczynku.


Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na tarczce lub na wydruku z urządzenia rejestrującego najpóźniej po przybyciu do miejsca docelowego lub odpowiedniego miejsca postoju.

(Zalecamy powołanie się na Art.12 (WE) 561/2006.)


Każdy wydłużony okres pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

bottom of page