top of page

Co zyskuję zlecając rozliczanie firmie zewnętrznej

Krzysztof Woliński

22 mar 2023

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na outsourcing. Rozwiązanie to pozwala zyskać niemałe oszczędności.


Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na outsourcing. Rozwiązanie to pozwala zyskać niemałe oszczędności, dostęp do nowoczesnych technologii, najlepszych ekspertów.


Obecnie outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działalności.


Najważniejszymi korzyściamii płynącymi z outsourcingu dla przedsiębiorstwa są:


  • obniżenie kosztów związanych z wykonaniem danej czynności samodzielnie

  • możliwość koncentrowania się na kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa

  • pozyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje, w tym wiedzy eksperckiej

  • podział ryzyka -przekazanie odpowiedzialności za poprawność wykonanej usługi


Nasze 17 letnie doświadczenie w rozliczaniu czasu pracy kierowców, pozwoliło nam wypracować sprawdzone rozwiązania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym klientom, bierzemy pełną odpowiedzialność za poprawność naszych rozliczeń.


Doradzamy wielu firmom transportowym,  przeprowadziliśmy setki konsultacji, mediacji z pracownikami, nasi eksperci reprezentują naszych klientów podczas kontroli Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Pracy, ZUS czy służb kontrolnych z krajów UE.


Konsolidacja usług rozliczeniowych w jednym miejscu daje realne oszczędności i znacznie przyspiesza cały proces od wyliczenia wynagrodzeń po naliczenie składek ZUS.


Poza rozliczaniem czasu pracy kierowców, oferujemy również usługi kadrowo-płacowe.

Ulgi podatkowe ZUS i PIT dla transportu to kolejny obszar, w którym się specjalizujemy.

Łącząc te dwa obszary w jednej usłudze zyskujesz dodatkowe korzyści dla swojej firmy.bottom of page