top of page

Zmiany w wynagrodzeniu kierowców

7.07.23, 10:30

Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o delegowaniu kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym (druk nr 3320).

Do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o delegowaniu kierowców w międzynarodowym transporcie drogowym (druk nr 3320).  Projekt ustawy zakłada między innymi uproszczenie systemu naliczania podstawy wymiaru składek ZUS oraz podatku PIT dla kierowców w transporcie międzynarodowym.


Co się zmieni?


Po zmianach, gdy wynagrodzenie kierowcy przekroczy kwotę przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6935 zł z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączona będzie kwota stanowiąca równowartość 60 Euro za każdy dzień pobytu za granicą.


Upraszczając - wprowadzona zostanie ujednolicona jedna stawka „wirtualnej diety” w wysokości 60 Euro. Obecnie pracodawca ma możliwość obniżenia tej podstawy o wartość diety uzależnionej od kraju, w którym przebywa. Przykładowo, gdy jest to Francja to kwota jest pomniejszana o 55 Euro.


Kolejną proponowaną zmianą będzie możliwość wypłacenia kierowcy wynagrodzenia w dwóch ratach, w stałym i ustalonym z góry terminie.


pierwsza rata, z dołu, nie później jednak jak do 10-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego


-w przypadku kierowców, których wynagrodzenie będzie niższe od przeciętnego wynagrodzenia – 

 w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę

-w przypadku kierowców, których wynagrodzenie będzie wyższe od przeciętnego wynagrodzenia –

  w wysokości przeciętnego wynagrodzenia


druga rata z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, nie później jednak jak do 21-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego


Projekt ustawy nie będzie miał zastosowania dla kierowców wykonujących transport drogowy pojazdami do 3,5 tony.

bottom of page