top of page

Zakazy ruchu ciężarówek w Polsce 2024 r.

26.06.24, 06:15

Zgodnie z rozporządzeniem, zakaz jazdy ciężarówek w Polsce obowiązuje na drogach publicznych od godziny 08:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:

Zakazy jazdy w dni ustawowo wolne do pracy.


Zgodnie z rozporządzeniem, zakaz jazdy ciężarówek w Polsce obowiązuje na drogach publicznych od godziny 08:00 do 22:00 w dni ustawowo wolne od pracy:


15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada – Wszystkich Świętych;

11 listopada – Święto Niepodległości;

25 grudnia i 26 grudnia – pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.


Zakaz jazdy obowiązuje również w dni poprzedzające wymienione święta państwowe – w godzinach od 18:00 do 22:00 (z wyjątkiem dni przed Nowym Rokiem oraz Bożym Narodzeniem).


Wakacyjne i sezonowe ograniczenia w ruchu ciężarowym


Wakacyjny zakaz jazdy wejdzie w życie pod koniec czerwca. Od tego momentu, aż do końca sierpnia, w Polsce będzie obowiązywał zakaz jazdy tirów w godzinach od 18:00 do 22:00 w piątki, od 08:00 do 14:00 w soboty oraz od 08:00 do 22:00 w niedziele.


Weekendy, podczas których obowiązuje wakacyjny zakaz jazdy:

21-23 czerwca,

28-30 czerwca,

5-7 lipca,

12-14 lipca,

19-21 lipca,

26-28 lipca,

2-4 sierpnia,

9-11 sierpnia,

16-18 sierpnia,

23-25 sierpnia,

30-31 sierpnia.


Ograniczeniami objęte są pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Sezonowe zakazy ruchu nie dotyczą busów, czyli pojazdów, których masa nie przekracza 3,5 tony. Ustawodawca uwzględnił też przewozy i okoliczności, w których przepisy nie mają zastosowania również wobec samochodów o DMC powyżej 12 ton.


Wyjątki od zakazu jazdy dla ciężarówek w Polsce


Świąteczny lub wakacyjny zakaz jazdy ciężarówek w Polsce nie dotyczy także transportu szybko psujących się towarów (np. mięso, produkty mleczarskie, warzywa), artykułów medycznych, pojazdów używanych do przewozu zwierząt, sprzętu transmisyjnego, a w określonych sytuacjach również surowców, takich jak paliwo, towary niebezpieczne i materiały niezbędne dla przedsiębiorstw produkcyjnych działających w ruchu ciągłym.


Ograniczenia nie dotyczą samochodów wykorzystywanych między innymi przez Policję, Siły Zbrojne, Straż Pożarną, pogotowie techniczne czy Służbę Celną. Zakaz ruchu nie dotyczy też pojazdów uczestniczących w akcjach ratunkowych i humanitarnych, wykorzystywanych w celu usuwania skutków klęsk żywiołowych i awarii oraz używanych podczas budowy dróg i mostów.

bottom of page