top of page

Nowy podział przerwy 45 min. - Okazjonalne przewozy osób

17.05.24, 10:00

Nowy podział przerwy 45 min obowiązujący od 22 maja 2024.

Nowy podział przerwy kierowcy autobusu

Zmianie uległ przepis dotyczący podziału przerwy 45 minutowej (po 4 godzinach i 30 minutach jazdy).

Dotychczas można było dzielić pauzę 45 minutową wyłącznie na 2 przerwy w kolejności 15 minut oraz 30 minut.


Nowelizacja ustawy wprowadziła nowy możliwy podział przerwy na dwie dowolnie trwające przerwy nie krótsze niż 15 minut. Na grafice przedstawiono przykładowy podział przerwy na 22 minuty+23 minuty=45minut. Suma przerw musi zawsze wynosić 45 minut.


Nowe przepisy dotyczą wyłącznie kierowców wykonujących okazjonalne przewozy osób (krajowe i międzynarodowe przewozy osób). Taki podział przerwy nie będzie naruszeniem dopiero od 22 maja 2024.

Inne przykłady prawidłowego odebrania przerwy:

24+21, 16+24, 22+23, 17+28, 30+15 itp

bottom of page