top of page

Kontrole w systemie IMI- Road Transport Posting Declaration

29.05.24, 10:00

Z informacji uzyskanych od naszych klientów wiemy, że zagraniczne służby kontrolne coraz częściej sprawdzają przewoźników drogowych poprzez platformę RTPD.

Z informacji uzyskanych od naszych klientów wiemy, że zagraniczne służby kontrolne coraz częściej sprawdzają przewoźników drogowych poprzez platformę RTPD (link)


Czym jest system wymiany informacji IMI?

Jest to system internetowy służący do wymiany informacji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej który umożliwia wymianę informacji organom publicznym

Bezpośrednia platforma na której dokonuje się zgłoszenia pracowników delegowanych nazywa się Road Transport Posting Declaration (RTPD). Zastąpiła ona wiele dotychczasowych platform pochodzących z różnych krajów ułatwiając proces prawidłowego zgłoszenia kierowców.

Zgłoszenie delegowania jest dokumentem informującym organy publiczne o tym, że kierowca zostanie oddelegowany do określonych państw członkowskich na pewien okres. Pracodawca musi być świadomy, że każde zgłoszenie delegowania przedłożone organowi krajowemu może prowadzić do kontroli za pomocą wniosków o dokumenty.

Kontrola może zostać wszczęta nawet wtedy, gdy kierowca w danym państwie członkowskim nie przeprowadził żadnej operacji. W takim przypadku pracodawca będzie musiał przesłać wymagane dokumenty (np. zapisy tachografu), aby wykazać, że kierowca nie został tam oddelegowany.


Jak przebiega kontrola IMI?

Wnioski dotyczące kontroli delegowania są wysyłane do firm na adres e-mail podany podczas rejestracji. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na tego typu wiadomości i kontakt z nami, jeżeli my przygotowujemy dla Państwa zgłoszenia.

Dodatkowo, wniosek o dokumenty jest również przesyłany na konto RTPD w interfejsie publicznym, gdzie pojawia się ikona wskazująca nowy przychodzący wniosek.


Obowiązki przewoźników drogowych wobec platformy IMI

Od 2 lutego 2022 r. przewoźnicy drogowego transportu międzynarodowego, wykonujący operacje typu cross-trade oraz kabotaż, mają obowiązek zgłosić kierowców do systemu IMI.

Zgłoszenie należy złożyć przez przed wjazdem na terytorium danego państwa członkowskiego. Pracownik powinien posiadać przy sobie zgłoszenie z kodem QR w formie papierowej lub elektronicznej.

Przewoźnik ma 8 tygodni na odpowiedź na wniosek kontrolny przekazany poprzez platformę RTPD. Jeśli tego nie zrobi, organy przyjmującego państwa członkowskiego powiadomią o tym organy państwa członkowskiego siedziby, które następnie skontaktują się z Państwem w celu uzyskania dokumentów, np. organizując kontrolę w siedzibie Państwa firmy.

Organy kontrolne, w tym PIP, są zobowiązane do natychmiastowego rozpoczęcia kontroli w przedsiębiorstwie. Głównym celem takiej kontroli jest sprawdzenie poprawności wyliczenia wynagrodzeń kierowców, w tym wypłat płac zagranicznych.


Aby uniknąć niepotrzebnych kontroli PIP, zalecamy regularne sprawdzanie swoich wiadomości e-mail oraz logowanie się na portalu IMI.

bottom of page